Arama Konferansı

Anasayfa » Arama Konferansı
share on facebook  tweet  share on google  print  

Arama Konferansı

                                 

Gelecek Arama Konferansı  

  F : 22 - ChF-deff2.jpg

Gelecek Arama Konferansı Nedir?


Gelecek Arama Konferansı,  yeryüzünde yüzlerce topluluk ve örgütlerce uygulanan yenilikçi bir planlama toplantısıdır.  Geniş grupların nispeten kısa sayılabilecek sürelerde kendilerini ilgilendiren konulardaki düşüncelerini kooperatif eyleme dönüştürmeye yardımcı olur. Gelecek Arama Konferansı özellikle günümüzün belirsizliklerle dolu, karmaşık ve hızlı değişen iş dünyasında değişimi kolaylaştırması açısından, stratejik planlama süreçlerinin önemli araçlarından biridir.  Farklı uzmanlıkları bir araya getirdiği için katılımcıların önceden bir eğitim almalarına gerek yoktur.
 
Gelecek Arama Konferansı Nasıl Çalışır?


Toplantılar genellikle 50-70 kişi arasında katılımcı ile gerçekleştirilir. Ama uygulamada bu sayının çok üzerine çıkılan durumlar da mevcuttur. Bir kurumda toplantı düzenleneceği zaman genellikle farklı paydaş gruplarından eşit sayıda katılımcının katılması amaçlanmaktadır.
Konferansların standart süresi iki buçuk gündür. Ancak amaca ve katılıma bağlı olarak bu süre uygulamada değişebilmektedir. Yine süreye bağlı olarak bu süreçte beş farklı çalışma yapılmaktadır; geçmişi inceleme, şimdiki durumu değerlendirme, gelecek senaryoları üzerinde çalışma, ortak çözüm projeleri oluşturma ve eylem planı çıkarma.


Gelecek Arama Konferanslarının Yaygın Kullanım Amaçları:

• Katılımcıların ekipleri, bölümleri veya kurumları için paylaşılan ortak bir vizyon yaratmalarını kolaylaştırmak.
• Paydaşların farkındalık seviyelerini yükseltmek suretiyle geleceklerini ilgilendiren konularda sorumluluk almalarını sağlamak.
• Kurumlara ve paydaşlarına ortak ve paylaşılan bir gelecek oluşturmada yardımcı olmak.