Stratejik Yönetim

Anasayfa » Stratejik Yönetim
share on facebook  tweet  share on google  print  

Stratejik Yönetim

 

STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA

 

 


  • Stratejik Analiz ve Paylaşılan Şirket Vizyonu Geliştirme

 

  • Stratejik Planlama Workshoplarının Yönetimi

    • Şirket misyon, vizyon, değer, hedef ve stratejilerinin katılımcı yöntemlerle belirlenmesi,
    • Strateji Geliştirme amaçlı Gelecek Arama ve Olumlu Sorgulama Konferansları düzenlenmesi ve yönetimi.

 

  • İş Modelinizin Değerlendirilerek Stratejiniz ile Uyum Sağlanması

İş modelini değerlendirmek isteyen firmalara uluslararası yaygın kullanımı olan bir model
yardımıyla iş modellerini gözden geçirmelerini kolaylaştırıyor ve bu model üzerinden strateji planı oluşturuyoruz. Böylece iş modeli, strateji ve örgütsel yetkinlikler arasında ilişki ve uyum kurulmasına
yardımcı oluyoruz.
 
  • Mevcut Stratejik Planınızın Değerlendirilmesi (Strategy Audit)

 

  • Planlama Amaçlı Kurumsal Toplantılarınızın Kolaylaştırılması