Kurumsal Kültür

Anasayfa » Kurumsal Kültür
share on facebook  tweet  share on google  print  

Kurumsal Kültür

 

Kurumsal Kültür ve Değerler

 

 

Kurumsal Kültür

Kurumsal kültür bir organizasyondaki en etkileyici unsurlardan biridir. Bir metaforla ifade etmek gerekirse kurumun işletim sistemi diyebiliriz. Kurumsal kültür kurucuların değerlerinden önemli ölçüde etkilenir.
Büyüyen kurumlarda bu değerler zaman içerisinde değiştirilmesi zor davranış biçimleri şeklinde kendini gösterir.

Kurumsal Kültür danışmanlık hizmetlerimiz:

  • Örgüt Kültürü ve Değerlerin Önemi (Seminer)
  • Kurumsal Kültür Oluşumu ve Değişimi(Danışmanlık)
  • Kurumsal Kültür Farkındalık Workshop'ları (Workshop)
  • Kurumsal Değerlerin Belirlenmesi, Ölçümü ve Yaygınlaştırılması (Danışmanlık)
  • Kurumsal Kültürden Kaynaklanan Performans Sorunlarının Belirlenmesi (Danışmanlık)
  • Örgüt Kültürü ve Stratejinizin Uyumlaştırılması (Workshop)
  • Değer Bazlı Örgüt Kültürü Oluşturulması (Danışmanlık)
  • Innovatif Örgüt Kültürü Oluşturulması (Seminer, Danışmanlık)

 

Kurumsal Değerler

Değerler Niçin Bu Kadar Önem Kazandı? 

Kurumlarda her gün bireysel ve organizasyonel düzeyde bazı kararlar alınır. Çalışanların bireysel olarak verdikleri kararlar, kendi dünya görüşlerinden etkilenir ve kendileri açısından neyin önemli olduğunu gösterir. Kurumların verdikleri kararlar ise kurumun kendi kültürünün içinde gömülü inanç sistemi tarafından etkilenir (ki genellikle bu kurucu liderin dünya görüşüne paralellik gösterir). Bir başka deyişle insanların verdiği kararlar kendilerinin ve çalıştıkları kurumun değerlerini yansıtır. Eğer çalışanların ve kurumun değerleri aynı veya birbirine yakınsa sorun yok, ancak bu değerler birbirinden çok farklı olduklarında, kurumlarda değer farklılıklarından kaynaklanan çatışmaları (bireyler veya ekipler arasında yaşanan çatışmaları) görüyoruz. Bu nedenle teoride bireysel değerlerin kurum değerleriyle mümkün olduğunca örtüşmesi arzulanıyor.

  •  Kurumsal Değerlerin Belirlenmesi, Ölçümü ve Yaygınlaştırılması

Kurumsal Değerlerin ölçümünde Richard Barrett tarafından yaratılan "Cultural Transformation Tools" niteliksel ölçüm araçlarını kullanıyoruz. Bu sistem özetle, çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıklarını incelemek suretiyle mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarmakta, ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerleri sorgulayarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve müşterilere yönelik üç ayrı boyutta raporlamaktadır.