Kültürel Değişim Araçları

Anasayfa » Kültürel Değişim Araçları
share on facebook  tweet  share on google  print  

Kültürel Değişim Araçları

 

 

  

    

 

Şirketinizde çalışan insanları tanıyormusunuz? ‘kimler’ çalışıyor? Onlar için önemli olan ne?

Ya şirkette durumlar nasıl? Bölümler arasında anlaşmazlık mı var? Çalışanlar suçu birbirlerine mi atıyorlar? Dedikodu şirketin ayrılmaz bir parçası haline mi geldi? Yönetim ekibi herşeyi çok sıkı mı denetliyor? Bürokrasi şirketin ikinci adı mı oldu? Çalışanlar şirketi çok sık mı terk ediyorlar?  Ya siz, şirketinizde nasıl bir kültürün hakim olmasını isterdiniz?

Richard Barrett tarafından yaratılan "Cultural Transformation Tools" niteliksel olan kurum kültürünü ölçümlenebilir bir değer olarak sunar. Bu sistem özetle, çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıklarını incelemek suretiyle mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarmakta, ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerleri sorgulayarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve müşterilere yönelik üç ayrı boyutta raporlamaktadır.

Ölçümleme önemlidir; ölçemezseniz yönetemezsiniz.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkan Richard Barrett, aşağıdaki farkındalık hiyerarşisini oluşturdu:

Farkındalığın 7 Düzeyi

İhtiyaçlar      Teşvik eden güdüler

Ruhsal           7-Hizmet Etme   
                      6-Fark Yaratma
                      5-Uyum İçinde Olma

Zihinsel          4-Değişim

Duygusal        3-Özgüven
                       2-Sosyal İlişki

Fizyolojik       1-Hayatta Kalma


CTT- Kurumsal Değişim Araçları Ürün ve Raporlar:

Kültürel Değerler Analizi (CVA)

Genel olarak, çalışanların bireysel değerleri ile kurumun şimdiki değerleri ve kurumda olması istenilen değerlerin uyum durumu ortaya çıkar. İstendiğinde çalışanların seviyeleri, iş birimleri, mekanlar, bölgeler, demografik farklılıklar gibi bir çok detayı gruplayarak çok ayrıntılı bir analiz de yapılabilir. Her büyüklükteki firmalarda kolaylıkla uygulanabilir.   

Şirket Birleşmeleri Uyum Analizi

İki ya da daha fazla kurumsal kültürü kaynaştırmada ne kadar başarılı oldunduğunu görmek için kullanılır. Değerlendirmede her bir kurumun çalışanları için neyin önemli olduğu, şimdiki kurumsal kültürü nasıl algıladıkları ve kurumlarının nereye doğru gitmesini istedikleri ortaya çıkar. Birleşen kültürlerin sonuçlarının karşılaştırmasında hangi bakış açılarını paylaştıkları, nerelerde farklı olduklarını, problem olabilecek potansiyel alanları, şimdiki ortak güçlü yanlarını ve nerelerde birbirlerine destek olabileceklerini gösterir.     

Bireysel Değerler Analizi (IVA):

Bireylere kendi değerlerini, çalıştıkları kurumun değerlerini ve kurumlarında olmasını istedikleri değerlerin ilişkisini gösterir. Bunlar arasındaki  uyum ya da uyumsuzluklar hakkında bilgi verir. Bireysel sonuçlar, takım değerlerinin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında birey kendisinin genel sonuca nasıl bir katkıda bulunduğunu görür.
Koçlar tarafından bireysel değişimlerini desteklemek amacıyla da kullanılır.

Takım Değerleri Analizi (TVA)

Takım Değerleri Analizi’nde ekiptekilerin kurumun şimdiki değerlerini nasıl algıladıkları ve kurumda olmasını istedikleri değerler arasındaki uyum durumunu gösterir. Ekip üyelerinin bireysel değerleri ile kurumun şimdiki değerleri arasındaki uyum durumu ortaya çıkar. Ayrıca, ekibin uyumlu çalışmasını engelleyen enerji miktarı da ölçülür.

Değerler Bazlı Liderlik Analizi (LVA)

Bireylerin, eşdüzeyleri, kendilerine bağlı çalışanlar, üst yöneticileri tarafından algılanan iş yapış değerleri ile kendi kendini değerlendirmelerindeki uyum durumunu gösteren 360 derece geri bildirim aracıdır. Analizi genellikle bir geri bildirim sohbeti ve kişisel aksiyon planı geliştirilmesi izler.  

Uygulama Örnekleri:

Bankacılık Sektörü

Sağlık Sektörü

 

Cultural Transformation Tools uygulamaları ve kültürel değişim hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizi arayınız.