Açık Alan Teknolojisi

Anasayfa » Açık Alan Teknolojisi
share on facebook  tweet  share on google  print  

Açık Alan Teknolojisi

    

 AÇIK ALAN TEKNOLOJİSİ

 

Açık Alan teknolojisi nedir?

Bugün organizasyonlar hızla değişen taleplerin belirlediği bir pazarda fırsatları avantaja çevirebilmek için, çok kısa süre içinde karmaşık problemlere çözüm bulmak zorundadırlar.

Açık Alan Teknolojisi (Open Space Technology) geniş sayıda katılım gerektiren değişim projelerinde, tüm sistemi bir salonda toplayarak maksimum katılım ve yaratıcılığa ortam sağlayarak, kısa sürede ortak arayış ve akıl üretilmesini amaçlayan bir toplantı tekniğidir.


Niçin Açık Alan Teknolojisi?

Geçmişte, kalabalık grupları bir araya getirerek katılımcı toplantılar yürütmek neredeyse imkansızdı. Örneğin, eğitim toplantılarında katılımcı üst sınırı genellikle 20 kişi ile sınırlıdır. Bu sorunu çözmek için birçok durumda katılım sadece ilgili kişiler, veya sadece sorunla ilgili olduğu düşünülen departmanların üst düzey yöneticileri ile sınırlı tutulur. Bu tip toplantılarda gözlemlenen diğer bir hususta, birden fazla kişinin katılımcı bir yöntemle fikir alışverişinde bulunmasının zorluğudur. Katılımcılar, mevcudiyetini hem fiziğiyle hem de sözleriyle hissettiren bir yöneticinin/patronun yanında genellikle çekimser davranırlar.

Açık Alan Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

Açık Alan Teknolojisi aşağıda yer alan amaçlar için kullanılabilir:

• Paydaş Toplantıları.
• Kurumsal sorunlara çözüm arama.
• Kurumsal Kültür Değiştirme Projeleri.
• Vizyon paylaşımı ve strateji geliştirme.
• Yaratıcılık, araştırma ve inovasyon.
• Şirket içi bölümler arasında işbirliğinin gelitirilmesinde.
• Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarında.
• Şirket birleşmelerinde.
• Teknik sorunlara çözüm arama, süreç iyileştirme.
• Proje başlangıcında planlama yöntemi olarak.
• Büyük şirketlerde değişim çalışmalarına başlama aşamasında
• Siyasi partilerin çalışmalarında

Açık Alan Teknolojisinin Uygulanması

Açık Alan toplantıları, önceden belirlenen bir sorunun çözümü amacıyla bir ila üç gün arasında süren toplantılardır. Toplantıda çözüm aranan soru, toplantı moderarörü (facilitator) ve şirket yöneticileri ile birlikte belirlenir. Bu soru şirkette yoğun tartışmalara yol açan ve çok farklı görüşlere yol açan bir soruna ışık tutmalıdır.

Toplantının süresini yönetimlerin elde etmek istedikleri sonuç belirler. Bir günlük sürede fikirler ortaya çıkar. İkinci gün bu fikirlerin üzerinde tartışmalar ve öneriler oluşur. Üçüncü gün önerilerin önceliklendirilmesi ve eylem planlarının yapılması ile toplantı sonlandırılır. Toplantı süresine, toplantı sponsoru ve toplantı moderatörü müştereken karar verirler.

Böyle bir toplantının önceden belirlenen sabit bir gündemi veya konuşmacısı yoktur. Böyle bir toplantıda kurum yöneticileri, çalışanlarla aralarındaki kıdem, statü farklarının engel teşkil etmemesine dikkat etmeli, ve konferansın çıktılarına katılmayı taahhüt etmelidirler. Açık Alan Toplantılarının ilk iki saatinde katılımcılar toplantı gündemini katılımcı yaklaşımla belirlerler. Önceden öngörülemeyen çok sayıda hususun ve sorunun ortaya çıkmasını görmek katılımcıları heyecanlandırır. Böylece başlangıçtaki tedirginlik ve belirsizlik ortadan kalkar. Örneğin; 100 kişinin katıldığı bir toplantıda yaklaşık 30 odaklanma grubu oluşur.

Toplantı çıktıları çalışma boyunca belgelendirildiği için, katılımcılar toplantı sonunda tüm tartışmaların yer aldığı bir toplantı kitapçığı ile ayrılırlar.

Harrison Owen’in 20 sene önce keşfettiği bu yaratıcı workshop tekniğini , bu süre içerisinde aralarında AT&T, BBC, Mercedes Benz, Pepsi Cola ve Boeing gibi dünya çapında firmalar ve sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu binlerce kurum tarafından başarı ile uygulandı.

Kaynak: http://www.change-management-toolbook.com/tools/OpenSpace.html