Değişim Yönetimi

Anasayfa » Değişim Yönetimi
share on facebook  tweet  share on google  print  

Değişim Yönetimi

IKEDA Consulting, Değişim Yönetimi Danışmanlarının Dünya genelinde yayılmış organizasyonu, Change Facilitation (CFAN) 'nın Türkiye temsilcisidir. Bu işbirliği değişim yönetimi alanındaki yeni gelişmelerin Türkiye'ye aktarılmasını sağlamakta ve uluslararası projelerde yer almamızı sağlamaktadır.                          

  

Değişim Yönetimi alanında sunduğunuz hizmetler:

Bir işletmenin organizasyon yapısını, iş yapış şekillerini kağıt üzerinde değiştirmek kolaydır. Yeni süreçler, yeni organizasyon yapısı, yeni teknolojik altyapı kağıt üzerinde problemsiz tasarlanır. Asıl en büyük zorluk bu tasarımları hayata geçirmekte, çalışanların tasarlanan sistemlere, süreçlere ve organizasyona inanmalarını, uyum göstermelerini ve geliştirilen uygulamaları kullanmalarını sağlamaktadır. Çoğu şirket değişimin bireysel boyutunu göz ardı ettiği veya nereden başlanacağını bilemedikleri için, kurumsal değişim projelerinin önemli bir kısmından (ortalama %70) istenen sonuçlar  elde edilememektedir.

• Değişim Yönetimi Workshoplar

Organizasyonel değişimde başarılı olabilmek için değişime tüm çalışanların katılımı şarttır. Bu tip projelerde klasik eğitim yaklaşımları ile sonuç alınamaz. Daha yenilikçi, tüm sistemin katılımını teşvik eden metodolojilerin kullanılması gerekir. Bu programlarda 
değişim sürecinden (yeni projeler, küçülme, birleşme ve satın almalar, SAP projeleri, kültürel değişim gibi) geçen kurumlarda  değişimin anlaşılması, değişimin yarattığı stres ve çatışmalarla başedilmesi hedeflenmektedir.

Değişimde Tüm Sistem Yaklaşımı -Tüm Sistem Toplantılarının Moderasyonu tıklayınız.

Stratejik planlama, Şirket birleşmeleri, yeniden yapılanma ve şirketin bütünü etkileyen teknoloji projeleri gibi büyük projelerde değişim yönetimi stratejilerinin belirlenmesi için, "Gelecek Arama", "Açık Alan Teknolojisi" (Open Space Technology), "Olumlu Sorgulama" (Appreciative Inquiry), "World Café" gibi geniş katılımlı toplantı teknikleri kullanılarak kurumsal toplantılar düzenlenmesi. 

• Değişim Yönetimi Süreçlerinin Tasarımı ve Kolaylaştırılması 

Şirketin değişime yatkınlığının ya da hazırlıklılığının değerlendirilmesi, değişimi hızlandıracak ya da engelleyecek faktörlerin belirlenerek strateji ve hareket adımlarının geliştirilmesi.

• Değişim Liderlerinin Gelişimi 

  
Bu programda örgütlerde değişimden sorumlu lider ve ekiplere değişim yönetimi ile ilgili teknik ve modeller aktarılmakta, kendi değişim projeleri örnek alınarak bir değişim yönetimi çalışması yapılmaktadır.