Takım Geliştirme

Anasayfa » Takım Geliştirme
share on facebook  tweet  share on google  print  

Takım Geliştirme

  

                 

Günümüzün organizasyonlarında takımların önemi tartışılamaz. Ürünler ve hizmetler gittikçe daha karmaşık teknolojilerle üretildikçe ve pazarda var olma mücadelesi şiddetlendikçe takımların performansı daha da önem kazanmaktadır.

Takımların performansları çeşitli nedenlerle aksayabilmektedir. Etkili takım kurabilmek için zamana ihtiyaç duyulmakta, bu süreçte takımların performanslarını artırabilmek için çeşitli gelişim faaliyetlerine yatırım yapmak gerekmektedir. Bu faaliyetler motivasyon toplantıları, sınıf içi ve sınıf dışı (outdoor) etkinlikler, yapılandırılmış dialog ve grup koçluğu programlarıdır.

Takım Geliştirme Program ve Hizmetlerimiz

 • Takım Oluşturma Workshopları
  Yeni kurulan veya mevcut bir grupta ekip üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını amaçlayan programlardır. Grup üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları, işbirliği,güven artırma, birlikte çalışma gibi temalar gün boyu kapalı veya açık ortamlarda işlenmektedir.
  Süre: 1 veya 2 gün

 • Takım Geliştirme ve Takım Liderliği
  İşbirliğini daha da geliştirmek suretiyle, liderlik, grup dinamikleri ve takımların gelişimi konularında daha fazla ilerlemek isteyen gruplar için uygundur. Deneysel öğrenim yöntemleri ve oyunlar kullanılarak, hedef belirleme, planlama, iletişim, güven, müşterek çalışma, geri bildirim gibi konular üzerinde çalışılmaktadır.
  Süre: 2 Gün


 • Ekip İçi İletişimin Geliştirilmesi
  DiSC metodolojisi kullanılarak, takımları oluşturan bireylerin stilleri belirlenir. Bu programın amacı ekip üyelerinin bireysel farklılıkları anlamalarına ve uygun iletişim stratejisi geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
  Süre: 1 Gün


 • Proje Ekipleri İçin Yönetim Becerileri
  Proje ve süreç iyileştirme ekiplerinin gelişimi ve verimli çalışma tekniklerini konusunda bilgi ve beceri kazanmalarına yönelik bir programlardır.
  Süre: 2 ila 3 Gün

 • Sorunlu Ekipler İçin Olumlu Sorgulama Seansları
  Bu programda ilişkilerinde çatışma ve iletişim sorunları yaşayan ekiplerin iç dinamikleri irdelenmekte, ve pozitif psikoloji teknikleri kullanılarak takimların iç dinamiklerinde gelişme sağlanması amaçlanmaktadır.
  Süre: 2 Gün


 • Takım Kültürünün Geliştirilmesi
  Bu programda bir ekibin mevcut kültürü, bir metodoloji kullanılmak suretiyle irdelenmekte ve amaçlanan kültürün oluşturulması için "appreciative inquiry" metodu kullanılarak grubun davranışsal gelişimi amaçlanmaktadır.
  Süre: 2 gün


 • Olumlu Sorgulama ve Takım Geliştirme
  Bu program kültürel anlamda iç çatışmalar yaşayan ekiplerin gelişimi için David Cooperrider tarafından geliştirilmiştir.
  Olumlu sorgulama metodolojisi kullanılarak ekip üyelerinin ortak yönleri ve önem verdikleri temel değerler belirlenir. Amaç takıma değer veren bir arada yaşamalarını sağlayan, olumlu ve positif güçleri ortaya çıkarmaktır.
  Süre: 1 veya 2 Gün


 • Takımlarda Performans Geliştirme ve Koçluk
  Bu programda performans sorunu yaşayan takım lider ve üyelerinin, çeşitli yaklaşımlar kullanılarak performanslarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programlar tamamen kuruma ve ekibe özel olarak ekip üyelerinin ve liderlerinin katılımı ile tasarlanmaktadır.
  Süre: Yıl içinde birkaç defa bir araya gelinmektedir.


 • Takım Değerlerinin Ölçülmesi (Team Values Assessment)
  Ta
  kımda baskın olan kültür ve davranış biçimleri "CTT Team Values Assessment" kullanılarak belirlenir. Bu çalışma sonucunda elde edilen raporun sonuçları kullanılarak, ekip koçluğu ve olumlu sorgulama teknikleri kullanılarak ekip düzeyinde çalışmalar yapılır.

 • Takım Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Takımların işyeri memnuniyet ve verimlilik düzeyleri bu alandaki en ileri ölçüm metodolojileri kullanılarak ölçülür. Çıkan sonuçlar Öğrenen ekipler ve koçluk teknikleri kullanılarak ekip düzeyinde irdelenir. Amaç takım etkinliğinin önündeki engelleri tesbir etmek ve takıma ayna tutarak, takımın bu engelleri kaldırmasına yardımcı olmaktır.

   

 "İKEDA Takım Geliştirme programlarında deneyerek, eğlenerek, tartışarak, paylaşarak öğreniyoruz."

Ana Sayfa | Başa Dön